Om Oss

Vintergården HVB

Vintergården är beläget på det småländska höglandet, mittemellan Stockholm och Göteborg. Vi har även ungefär lika långt till Linköping som till Jönköping.

Boendet har tillstånd för åtta placeringar, i åldrarna 12 till 16 år. Målgruppen är flickor och pojkar, från hela landet, som vistas i olämpliga miljöer, provat att ta droger, umgås med personer med missbruk, visar ett aggressivt/normbrytande beteende, begått enstaka brott, visar brist på hänsyn till andras egendom, skolfrånvaro. Vintergården tar även emot akuta placeringar.

Vintergården HVB vill att ungdomen ska känna trygghet och att hen kan utveckla sina färdigheter så att vardagen blir hanterbar, begriplig och meningsfull.

På Vintergården utgår allt arbete med boendets ungdomar utifrån en genomförandeplan som är skapad utifrån den anvisade kommunens vårdplan. Målen i genomförandeplanen ska vara enkla att förstå och skapas tillsammans med ungdomen själv.

Vintergården arbetar även med kontaktmannaskap. En gång i veckan träffas kontaktpersonen och ungdomen för att prata om genomförandeplanens mål och ungdomens mående.

Vintergården är ett familjärt boende som ligger naturnära med närhet till både sjö och skog. Platsen bjuder naturligt in till aktiviteter som fiske, bad, kojbygge mm. På gården finns även verkstad med möjlighet att bygga och meka för den som önskar. Vill man hoppa studsmatta, spela fotboll, TV-spel eller pingis finns det möjlighet till det. I verksamheten finns även djur, tex hundar och hästar, för de ungdomar som har intresse av det. På Vintergården försöker vi ha många aktiviteter som relaterar till djur och natur. Självklart är dock att de aktiviteter som ungdomarna gör grundar sig i deras eget intresse och behov. Alla aktiviteter anpassas utifrån ungdomens förmåga.
Under eftermiddagar, på helger och lov finns det gemensamma aktiviteter som baseras på intresse och ungdomarnas relationer. Dessa aktiviteter planeras tillsammans med ungdomarna och de får uttrycka idéer och önskemål. 

Foto 2021-05-26 16 58 51

All personal på Vintergården har genomgått utbildning och är införstådda med de metoder och arbetssätt som används. Regelbunden handledning och kompetensutveckling är viktiga inslag. Vintergården har kontinuerlig omvärldsbevakning och allt arbete bygger på beprövad erfarenhet, forskning och är alltid individuellt utformad. Grunden är ett lösningsfokuserat arbetssätt och metoder som använs är ART, KBT, DBT, TMO. 

Vintergården har valt att ha djur i verksamheten. Forskning har med tiden visat att närheten och relationen till djur inte bara har förmågan att minska smärta, stress och depressiva symtom, utan även kan öka den sociala kompetensen hos barn och ungdomar. Att nyttja djur i en HVB-verksamhet bidrar till att ungdomarna kan lära sig att fatta egna beslut, ta egna initiativ och sätta egna gränser. Det kan även lära dem att reglera, förstå och acceptera sina egna känslor, träna att hantera motgångar och öva på att samarbeta.

Historia

Vintergården har alltid varit en plats för rekreation och vård. En plats att komma till när man behöver stöd och hjälp med sitt mående eller att få njuta av omgivningarna.
Huset byggdes på 1920-talet och har sedan dess varit pensionat, flyktingboende, vårdboende i olika omgångar. Ägarna till Vintergården HVB AB tog över fastigheten 2020 och påbörjade då en omfattande renovering och uppfräschning av både hus och tillhörande mark.
De som äger och som startat Vintergården HVB AB är Beatrice Stensson, Daniel Stensson, Eva Klangbeck och Marcus Klangbeck. Den gemensamma kompetensen i gruppen är bred och de unika arbets- och livserfarenheter var och en har kompletterar varandra väl. Drivkraften hos ägarna är dock den samma, gemensamt har de drömt om och planerat för att starta denna verksamhet i många år och alla har de en vilja att hjälpa och stötta barn och ungdomar, så att de får förutsättningar kan utvecklas till trygga vuxna.