Om Oss

Vintergården HVB

Vintergården är beläget på det småländska höglandet, mittemellan Stockholm och Göteborg. Vi har även ungefär lika långt till Linköping som till Jönköping.

Boendet har tillstånd för två avdelningar med totalt 13 placeringar, i åldrarna 9 till och med 16 år. Verksamheten har två avdelningar. En avdelning för de yngre barnen i ålder 9-12 med fem platser som heter Hotellet. Den andra avdelningen heter Vintergården, har åtta platser för ungdomar i åldern 12-16.

 

 Målgruppen är flickor och pojkar, från hela landet, med social problematik, normbrytande beteende, omsorgsbrist och med lite eller inget förtroende för vuxna. Vi tar även emot akuta placeringar. 

 

Vintergården HVB vill att ungdomen ska känna trygghet och att hen kan utveckla sina färdigheter så att vardagen blir hanterbar, begriplig och meningsfull.

På Vintergården utgår allt arbete med boendets ungdomar utifrån en genomförandeplan som är skapad utifrån den anvisade kommunens vårdplan. Målen i genomförandeplanen ska vara enkla att förstå och skapas tillsammans med ungdomen själv.

Vintergården arbetar även med kontaktmannaskap. En gång i veckan träffas kontaktpersonen och ungdomen för att prata om genomförandeplanens mål och ungdomens mående.

Vintergården HVB är ett familjärt boende som ligger naturnära med närhet till både sjö och skog. Platsen bjuder naturligt in till aktiviteter som fiske, bad, kojbygge mm. På gården finns även verkstad med möjlighet att bygga och meka för den som önskar. Vill man hoppa studsmatta, spela fotboll, TV-spel biljard eller pingis finns det möjlighet till det. I verksamheten finns även djur, tex hundar och hästar, för de ungdomar som har intresse av det. Vi försöker att ha många aktiviteter som relaterar till djur och natur. Självklart är dock att de aktiviteter som ungdomarna gör grundar sig i deras eget intresse och behov. Alla aktiviteter anpassas utifrån ungdomens förmåga.
Under eftermiddagar, på helger och lov finns det gemensamma aktiviteter som baseras på intresse och ungdomarnas relationer. Dessa aktiviteter planeras tillsammans med ungdomarna och de får uttrycka idéer och önskemål.

Foto 2021-05-26 16 58 51

All personal är införstådda med de metoder och arbetssätt som används i arbetet. Regelbunden handledning och kompetensutveckling är viktiga inslag. Ledningsgruppen har kontinuerlig omvärldsbevakning och allt arbete utformas individuellt efter individen men bygger på beprövad erfarenhet och forskning. Grunden är ett lösningsfokuserat arbetssätt och metoder som används är lågaffektivt bemötande, MI, ART och ADL

Vintergården har valt att ha djur i verksamheten. Forskning har med tiden visat att närheten och relationen till djur inte bara har förmågan att minska smärta, stress och depressiva symtom, utan även kan öka den sociala kompetensen hos barn och ungdomar. Att nyttja djur i en HVB-verksamhet bidrar till att ungdomarna kan lära sig att fatta egna beslut, ta egna initiativ och sätta egna gränser. Det kan även lära dem att reglera, förstå och acceptera sina egna känslor, träna att hantera motgångar och öva på att samarbeta.

Historia

Vintergården har alltid varit en plats för rekreation och vård. En plats att komma till när man behöver stöd och hjälp med sitt mående eller att få njuta av omgivningarna.
Huset byggdes på 1920-talet och har sedan dess varit pensionat, flyktingboende, vårdboende i olika omgångar. Ägarna tog över fastigheten 2020 och påbörjade då en omfattande renovering och uppfräschning av både hus och tillhörande mark.
De som äger och som startat Vintergården HVB AB är Beatrice Stensson, Daniel Stensson, Eva Klangbeck och Marcus Klangbeck. Den gemensamma kompetensen i gruppen är bred och de unika arbets- och livserfarenheter var och en har kompletterar varandra väl. Drivkraften hos ägarna är dock den samma, gemensamt har de drömt om och planerat för att starta denna verksamhet i många år och alla har de en vilja att hjälpa och stötta barn och ungdomar, så att de får förutsättningar kan utvecklas till trygga vuxna.